2018 yılı içerisinde planlanan etkinlikler

Pet Klinisyenleri ve Çiftlik bazlı hizmet veren Veteriner Hekimlere yönelik olarak katılımcıların en yeni ve güncel bilgilerle donatılmasını sağlamak, Veteriner Hekimlerin ve Veteriner Hekimlik mesleğinin yüceltilmesi amacıyla sempozyum ve çalıştayların düzenlenmesi düşünülmektedir. Veteriner Hekimlerin en çok talep ettikleri temel ve spesifik uygulama ağırlıklı konularda uzman akademisyenler tarafından ve günümüz mesleki normlarına uygun olarak eğitim seminerleri verilecek olup, karşılıklı teorik ve pratik yönden bilgi akışının sağlanmasının yanında mesleki dayanışmanın arttırılması amaçlanmaktadır.

 

Spesifik Konular

Pet Kliniği Veteriner Hekimlerine Yönelik

Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Adli Konular,

Kardiyoloji (EKG ve EKO),

Dermatoloji,

Oftalmoloji,

Klinik Patoloji (Hematoloji, Biyokimya, İdrar Analiz Yorumlama),

Ortopedi,

Egzotik Hayvan Hastalıkları,

Diyagnostik Ultrasonografi ve Radyoloji,

İç Hastalıkları Endoskopi ve Bronkoskopi Kursları,

Kritik olan acil hastalara klinik yaklaşımlar,

 

Çiftlik Hekimlerine Yönelik

Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Adli Konular,

Sürü Sağlığı ve Yönetimi,

Tırnak ve Ayak Problemleri,

Meme Sağlığı ve Mastitis,

Suni Tohumlama ve Androlojik Muayene,

Jinekolojik USG,

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları gibi spesifik konularda deneyimli akademisyen tarafından seminer ve çalıştayların düzenlenmesi öncelikler arasındadır.