BİYOTEKNOLOJİ:

Modern teknolojinin doğa bilimine faydalı uygulamalarının ortaya konulması amacıyla her türlü işlemlerin yapılması ve geliştirilmesi, biyoteknolojide; gerekli alt yapıya sahip olmayı gerektiren donanımları elde etmek, hayvanların daha verimli, sağlıklı ve kaliteli üremelerini sağlamak için çalışmalar yapmak, ilgili ürün alım satımı ile üretim, ithalat ve ihracat pazarlamasını yapmak,

MEDİKAL:

Her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar malzemelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, Veteriner Hekimliği ve hayvan tedavisinde kullanılan alet ve cihazların ve diğer yardımcı malzemelerin ithalat, ihracatı, alımı, satımı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması ve ticaretini yapmak,

VETERİNER HİZMETLERİ ve HAYVANCILIK:

Veteriner Hekimlik hizmetleri verebilmek ve hayvancılık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile hayvansal hastalıklar üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak, bu konu üzerinde gerek yurt içi gerekse yurt dışında faaliyet göstermekte olan yerli ve yabancı firmalar ile iş birliği yapmak, hayvancılığın geliştirilmesi için resmi, özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilgili birimlere danışmanlık hizmeti vermek, üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler organize etmek, ettirmek,

EĞİTİM:

Konusu ile ilgili seminerler, konferanslar, paneller, açık oturumlar düzenlemek, fuarlara katılmak, fuarlar açmak, eğitici ve bilgi verici her türlü faaliyette bulunmak. Konusu ile ilgili eğitim öğretim faaliyetleri yürütmek ve mesleki kitap, dergi vb. yayınları hazırlatmak, basmak, bastırmak, yayınlamak ve bunların alımını satımını yapmak,

PAZARLAMA:

Her türlü hayvansal ilaç aşı, serum ve biyolojik maddelerin alımı satımı ve pazarlaması ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak. Tüm hayvanların yemleri ve yemlerin katkı maddeleri, vitaminli yemler, yalama taşı gibi maddeleri almak, satmak, imali, ithal ve ihracatı ile bunların pazarlama işlerini yapmak ve bu konuda tesisler kurmak, kiraya vermek, şirketimizin genel hizmetleri olarak sıralanabilir.